Ψηφιακή Υπογραφή

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή;

Η ψηφιακή υπογραφή είναι το αντίστοιχο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο.

Αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Είναι πλέον απαραίτητη για τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς γιατί είναι ο μόνος τρόπος επικύρωσης της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.