Ποιους Αφορά

Που Απευθύνεται η Ψηφιακή Υπογραφή;

  • Η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου.
  • Αφορά επίσης ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών επιχειρήσεων, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τοπογράφους (π.χ. ανέβασμα τοπογραφικών στο κτηματολόγιο).

    Δικηγόρους και δικαστικούς (π.χ. κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά), γιατρούς και φαρμακοποιούς (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση).

    Συμβολαιογράφους, λογιστές και φοροτεχνικούς αλλά και απλούς πολίτες που χρειάζονται να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα και στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους.